Voorschoolse educatie

Bij KOOZIE KIDZ besteden we ook tijd aan voorschoolse educatie, waarbij we bepaalde waarden en normen aanleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: op je beurt wachten, naar elkaar luisteren, elkaar helpen, samen opruimen, het zelf oplossen van kleine conflicten, etc.

Daarnaast besteden we bij KOOZIE KIDZ aandacht aan motoriek. Ook de sociale-, emotionele- en cognitieve vaardigheden worden gestimuleerd.

Door het spelend leren verloopt de overgang naar de basisschool meestal zonder problemen.

Professionele, kleinschalige, flexibele kinderopvang in Oss